Kunstprosjekt over 2 år på Ringebu Prestegard.

For Katrine Køster Holst, utøvende kunstner med leire som virkemiddel.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom oss som har  i store trekk fulgt Katrines visjoner og der jeg har både jobbet sammen med henne og hennes medarbeidere og alene i kunst-installasjonen. Formålet har vært å dokumentere endringer over to år, vår og høst – der både lys og leire, form og farge endrer seg.  Dette er nå borte – men hele prosjektet endte i en bok:

«Jeg TENKTE ikke jeg skulle helle leire på GULVET for å lage lyd»

ISBN 978-82-690497-7-0

Torbjørn Kvasbø

Bilder for Torbjørn Kvasbø til  boken Ceramics – between the possible and the impossible