Trenger du boligfotograf?

Skal du leie ut eller selge en eiendom trenger du gode bilder.  Profesjonelle bilder av interiør og eksteriør øker interesse og engasjement fra dine potensielle kunder.

Ofte så avgjøres feriemålet kun ut i fra bilder på nettet.  Ønsker du oppmerksomhet med ekstravagante bilder som skiller seg ut?  Da bør du benytte deg av en fotograf som vet hvordan man skaper god stemning i bildene.

Gode eiendomsbilder er en forutsetning for å få omsatt en eiendom i dag.  Flotte bilder kan være avgjørende både for å få en god pris for eiendommen og for å få solgt den raskt.  For eiendomsmeglere og private aktører fotografere jeg gjerne for salg eller utleie.   Ta kontakt for avtale.

Priser

Pris for fotografering kommer an på omfang.  Men generelt sett så kan du gå ut  i fra dette:
Foto av hus/hytte/leiligher
20 bilder interiør/eksteriør  3.900 kr
30 bilder interiør/eksteriør 4.800 kr
40 bilder interiør/eksteriør 5.600 kr
50 bilder interiør/eksteriør  6.400 kr
Jeg gjør enkel styling, fikser forstyrrende ting som gardiner i uorden etc, tenner lys, har med litt grønt , lys og nøytrale duker,  redigerer inn varme i peisen.
Dronebilder:
Fra alle fire vinkler + objektet i landskap.
Dronebilder 6 bilder 2.500 kr
Ved behov for kun dronebilder ta kontakt for pris.
Kjøring til/fra kr 8 pr kilometer + bompenger/parkering.
Plantegning
Plantegning (inkludert oppmåling) pr. etasje 600 kr
Utsatt/kansellert foto senere enn 48 timer før avtale faktureres med 1.800 kr.  Dersom jeg kjører bomtur faktureres også kilometer x 8 kr i tillegg.
Rabatter: Ved større avtaler/oppdrag forhandler vi frem en god pris.

Bildene leveres med rettigheter til publisering i sosiale medier og alle salgs/utleiekanaler det er behov for.  Rettighetene tilhører oppdragsgiver sammen med valgt samarbeidspartner (for eksempel meglerhus).  Bilderettighetene følger ikke huset, men oppdragsgiver og kan ikke overdras til ny huseier og brukes om igjen ved senere salg uten avtale.  Det betyr at dersom megler er oppdragsgiver gjeler bruken av bildene for ett salg og ikke dersom ny eier kommer tilbake for å selge på et senere tidspunkt.

Hems på hytte

Hems på hytte

Hyttekjøkken

Hyttekjøkken

Dronebilde over gardsbruk

Dronebilde av gardsbruk