Harastølen eksteriør

Harastølen, eller Luster sanatorium, er en tidligere institusjon i Luster i Sogn og Fjordane som ble brukt til tuberkulosehjem, psykiatrisk sykehus og asylmottak.
Harastølen ble åpnet den 2. november 1902. Bygningskostnadene var på 777 000 kroner, som var en betydelig sum i den tiden. Ved åpningen hadde sanatoriet 96 sengeplasser.

Like etter andre verdenskrig kom medikamentet streptomycin, som praktisk talt utraderte tuberkulosen, og grunnlaget for driften forsvant. Bygningen ble deretter brukt som psykiatrisk sykehus. Fra 1991 sto Harastølen igjen tomt, da tidligere bygninger fra kraftutbygging sto tomme i Gaupne, og disse ble nye lokaler for psykiatrisk sykehus.
Et par år, fram til midten av 1990-tallet, var Harastølen asylmottak for flyktninger fra det tidligere Jugoslavia. Siden asylmottaket ble avviklet har bygningsmassen stått tom frem til for et par år siden. Da flyttet noen engasjerte trøndere inn og gjør det de kan for å bevare steder.

I 2015 hadde Harastølen 27 fotoworkshops. Det var mulig å overnatte der oppe og det har blitt brukt som location for flere filminspillinger.  Stedet har også vært utforsket av spøkelseesjegere – senest i 2021 da Lilli Bedriss og teamet fra Spøkelsesjegerne på Discovery var på stedet.

Det er mulig å få guidet tur inne i sanatoriet – da Arnt og jeg var her fikk vi en og en halv times engasjert omvisning i bygget og noen av bildene kan du se under her.  Bygget er imponerende og det er veldig bra at det nå blir tatt vare på.

Harastølen er plassert i fjellsiden, 500 meter over havet, over Luster. En sju kilometers vei med tretten hårnålssvinger fører opp til Harastølen. Bare veien i seg selv er fantastisk.

Dersom du synes dette er spennende og ønsker en fotografering her, så ta kontakt med meg. Kontakt og kontaktinformasjon