Høgkleiva tankeplass i Ringebu

Falkesteinen av Ånond Versto har blitt et fantastisk utkikkspunkt sørover Gudbrandsdalen mot Fåvang. Denne utsikten har du kanskje sett bilde av tidligere? Kanskje har du vært her? Kanskje har du lurt på hva det er, og ikke minst hvor det er. Dette skal jeg prøve å svare på i dette innlegget.

Falkesteinen av Ånond Versto

Falkesteinen

Kunstprosjektet Tankeplass har som mål å skape naturlige stoppesteder langs Pilgrimsleden i Oppland ved hjelp av kunstneriske / arkitektoniske installasjoner. Tankeplassene skal være ett sted for refleksjon og kontemplasjon. De skal knytte seg til eksisterende kulturminner, være nøkterne og ydmyke men profesjonelt utformet. Tankeplassene har hver et budsjett på 600.000 kr (eks mva) og Sparebankstiftelsen DNB ga i november 2016 en betydelig gave til prosjektet.
Jeg har funnet disse Tankeplassene så langt –

  • Gran: På ei kolle langs Kjølvegen mot Høgkorset
  • Østre Toten: Ved tunet på Apelsvoll
  • Lillehammer: Vingnesbrua
  • Øyer: Ved Kløv
  • Ringebu: Ved Høgkleiva/Elstadkleiva

Høgkleiva

Fra kanten på bygdeborgen ovenfor Tankeplassen har man godt utsyn nordover mot Ringebu

Fra kanten på bygdeborgen ovenfor Tankeplassen har man godt utsyn nordover mot Ringebu

Ved Høgkleiva i Ringebu ligger en gammel bygdeborg fra folkevandringstida og jernalderen, omkring år 500 e.kr. I dag er det bare restene av murer igjen, men den har nok vært effektiv som forsvarsverk med 3 utilgjengelige sider og godt utsyn over dalen slik at farer kunne oppdages i god tid. Det sies at en slik bygdeborg kunne forsvars mot en hær som var 10 ganger  større enn den som var inne i borgen.
På en fjellskrent på nordsiden av bygdeborgen, gjemt i busker og kratt ligger også Ringebus gamle rettersted.
Utsikten ovenfor det gamle retterstedet

Utsikten ovenfor det gamle retterstedet

Det er også en del av et gammelt vardesystem her som Håkon den Gode innførte. Man antar at dette ble brukt i 1612 da skottetoget kom oppover Gudbrandsdalen. Og man vet det var aktivt til slutten av 1700-tallet.

Installasjoner av Ånond Versto

Installasjoner av Ånond Versto

Om det er retterstedet eller noe annet som har inspirert til dette vet jeg ikke, men jeg tolker det inn i den historien, I bakgrunnen kan du se portalen opp til tankeplassen. Alle installasjoner er laget av Ånond Versto.

Installasjoner av Ånond Versto

Installasjoner av Ånond Versto

Installasjoner av Ånond Versto

Installasjoner av Ånond Versto

Utsikt nordover fra bygdeborgen rett ovenfor tankeplassen

Utsikt nordover fra bygdeborgen rett ovenfor tankeplassen

Utsikt sørover mot Fåvang

Utsikt sørover mot Fåvang

På vegen oppover går man forbi ruinene av gamle husmannsplasser. Her er det mye rom for å tenke seg tilbake til hvordan det en gang har vært i dalen her.

På vegen oppover går man forbi ruinene av gamle husmannsplasser. Her er det mye rom for å tenke seg tilbake til hvordan det en gang har vært i dalen her – da hovedveien gikk her oppi lia

Får du lyst til å gå opp hit og se?

Pilgrimsleden er merket, men det er ikke alltid like lett å se merkene. Stiene er stort sett gode og brede

Pilgrimsleden er merket, men det er ikke alltid like lett å se merkene. Stiene er gode og brede

Her er et lite kart så blir det enklere å finne veien. Det er ikke spesielt godt skilta, det er nok fordi tankeplassene først og fremst var tiltenkt pilegrimene og alle ligger jo langs Pilgrimsleden. Man må gå et lite stykke, og mange velger å gå i fra Ringebu Stavkirke – og det går også an å gå i fra Fåvang.
Er du som meg å vil kjøre bil lengst mulig så er kartet her greit å ha: Google vil sende deg til enden av vegen med det er altså feil, stien går et par hus nedenfor. Her er det ikke parkeringsplass så dette er et alternativ bare om du har noen som kan slippe deg av her – det er fint å gå ned igjen til stavkirka – her er stien lett å finne!
Google maps er helt ubrukelig her - det sender deg på feil sted. Men har du en som kan slippe deg av langs bilvegen går stien ned her:

Google maps er helt ubrukelig her – det sender deg på feil sted. Men har du en som kan slippe deg av langs bilvegen går stien ned ved Kleivavegen 155, men her er det ikke lov/mulig å parkere – og det er heller ikke noe parkering i nærheten. Det er best å gå fra stavkirken eller fra Fåvang.