Informasjon og betingelser

Alle kunder må gjøre seg kjent med følgende:

Fra fotografering og til bestilling av bilder:
Fotograferingen betales på fotograferingsdagen.  Jeg tar alle vanlige kort Visa/Mastercard.  Behandlingstiden på redigering av bildene er på 2-3 uker. Ved høysesong og rundt ferietider så må det påregnes noe lengre tid.  Når redigeringsarbeidet er ferdig får du som kunde tilgang til et visningsgalleri på nett. Ut ifra dette visningsgalleriet velges hvilke bilder du som kunde ønsker å kjøpe. Bestillingstime hos Fotograf Hilde Jordbruen er inkludert i fotograferingen. Bilder bestilt på nett betales ved bestilling.  Bilder bestilt via email eller etter bestillingstime betales før ordre settes i produksjon.

Visningsgalleri:
Visningsgalleriet er åpent i 14 dager. Om kunden ikke bestiller noe innen de 14 dagene vil galleriet bli lukket. Om kunden da ønsker å åpne galleriet igjen vil det tilkomme et gebyr på 250 kr for å åpne opp igjen galleriet for nye 2 uker.  Har dere bestilt bilder fra galleriet tidligere og ønsker å åpne galleriet igjen for å gjøre etterbestillinger, vil det ikke koste noe.

Bestilling av bilder:
Bildebestillingen gjøres direkte via visningsgalleriet eller sendes pr epost til hilde@liljen.net

Ved kjøp av høyoppløselige filer:
Bilder kjøpt i fra visningsgalleriet sendes deg på epost etter betaling.  Alle bilder leveres i passordbeskyttede onlinegallerier både lavoppløselige og høyoppløselig.  Jeg garanterer ikke for kvalitet, farge-gjengivelse, riktig eksponering og kontrast på print og fotoprodukter som ikke er levert av Fotograf Hilde Jordbruen

Copyright og eierskap:
Alle bildene fra fotograferingen har Fotograf Hilde Jordbruen copyright og rettighetene til, ihht Åndsverkloven. All kopiering, scanning og reproduksjon av bilder er forbudt. Ved kjøp av digitale filer gis et begrenset eierskap i bildene med følgende betingelser: De digitale bildene blir deres til personlig bruk. De digitale filene kan ikke videreselges eller brukes kommersielt. Slike henvendelser skal videresendes til Fotograf Hilde Jordbruen.

Markedsføring:
Jeg tar hensyn til kundene mine og publiserer aldri bilder som kan være ufordelaktig for modellen(e). Markedsføring er veldig viktig for at jeg skal kunne drive videre og ha muligheten til å tilby mine tjenester. Jeg ønsker og håper at alle har forståelse for dette. Kunder som ikke ønsker å få sine bilder offentliggjort har anledning til å reservere seg mot det i kontraktene jeg bruker. Alle avtaler om fotografering inneholder et punkt om publisering av bilder og tilpasses den enkelte kunde.

Avbestilling:
Ved avglemt avtale, eller avbestilling senere enn 48 timer før avtalt tid, vil det bli fakturert   kr 1.500,-.for tapt arbeidsfortjeneste. (NB! Gjelder ikke ombooking pga sykdom etc.) For bryllup gjelder egne regler spesifisert i kontrakt.

Priser kan endres uten forvarsel.  Avtalte priser garanteres 30 dager etter din fotografering.  På grunn av fotografiets personlige preg er det dessverre ikke mulig å få refundert kjøpesum.    Med å engasjere Fotograf Hilde Jordbruen sier du deg enig i disse betingelsene.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.