Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Hilde Jordbruen sine nettsteder. Fotograf Hilde Jordbruen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.liljen.net

Personopplysninger som behandles

Fotograf Hilde Jordbruen samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

Hvordan informasjon innhentes?

Fotograf Hilde Jordbruen samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

Formålet med informasjonen som innhentes

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på www.liljen.net og lagres i Gmail.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på epost.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Hilde Jordbruen  bruker underleverandører til å levere  deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fotograf Hilde Jordbruen. Dersom du bruker vår nettbutikk vil relevant kontaktinformasjon samles inn, men ingen betalingsinformasjon lagres.

Samtykke

Ved forspørsel om fotografering samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Fotograf Hilde Jordbruen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon